112 voor noodgevallen, nu ook per SMS

SMS-Envelope

Voor personen die, door hun handicap, geen telefoongesprek kunnen voeren, zal het binnenkort mogelijk zijn om de noodcentrales te bereiken via sms. Tot nu toe konden bijvoorbeeld slechthorenden, enkel via een faxtoestel de nooddiensten verwittigen. Dit is nu verleden tijd. Maar ook bij slechte ontvangst in een tunnel, liftkoker of kelder kan dit sms systeem nuttig zijn in noodsituaties. In … Read More

Basisuitkering van 300 euro per maand voor iedereen met handicap

De komende jaren verandert er heel wat in de sector van het gehandicaptenbeleid. In het kader van de hervormingen in het gehandicaptenbeleid, besliste de Vlaamse regering om deze legislatuur 330 miljoen euro extra uit te trekken, om mensen met een handicap, meer ondersteuning op maat aan te bieden. De bedoeling van dit nieuwe systeem is om mensen met een beperking, … Read More

Onderzoek KU Leuven en ULB. Doe mee !

De KU Leuven en de ULB voeren een onderzoek uit in opdracht van Directie-Generaal Personen met een Handicap. Dit omdat de huidige schaal niet meer aangepast is aan de huidige inzichten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap. U kan zich inschrijven via deze link: www.hiva.be/lime/ondersteuningsnoden

Laat je stem horen op het Congres DURF2020 in Gent !

De Vlaamse Regering werkt samen met verschillende partners aan een heuse hervorming van het gehandicaptenbeleid, het zogenaamde “Perspectief 2020”. Als Liberale Vereniging van Personen met een Handicap ( LVPH), stellen wij vast dat mensen met een beperking en hun omgeving, onvoldoende betrokken worden bij al deze veranderingen. Daarom willen wij een warme oproep doen om je stem te laten horen … Read More

Het nut van ziekenfondsen

Niemand kan ontkennen dat de gezondheidszorg razendsnel evolueert en zich dan ook duidelijk op een keerpunt bevindt. Kunnen de uitgaven voor geneeskundige verzorging verder sneller blijven groeien dan de rest van de economie? Is ons overlegmodel nog aangepast om de komende decennia door te komen? Hoe vangen we de vergrijzingsschok op zonder de zorgverlening voor andere leeftijdscategorieën in het gedrang … Read More