De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) heet vanaf nu Onbegrensd LM.

Waarom een naamsverandering?

Onze vereniging wil ondersteuning bieden aan iedereen die leeft met een beperking: personen met een fysieke of verstandelijke beperking, personen met een chronische ziekte en personen die psychisch kwetsbaar zijn. Bij Onbegrensd LM krijgt iedereen de kans om zijn grenzen te verleggen.

Iedereen telt mee!

Wil je graag gratis lid worden ? klik hier op “word lid”
Je ontvangt dan gratis ons ledenblad Onbegrensd en je wordt op de hoogte gehouden van activiteiten, lezingen en wetgeving rond personen met een beperking.

Onze folder (klik op foto)

Ons doel = Mensen bewust maken van hun kunnen en hen de kans geven om hun vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen
Heb je vragen of problemen rond ziekte, handicap of psychische kwetsbaarheid? contacteer ons!
Iedereen telt mee!
Onbegrensd LM brengt bestaande problemen en moeilijkheden in kaart en trekt aan de alarmbel om verandering te brengen.

Onbegrensd LM verdedigt de belangen van personen met een beperking, chronische zieken en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen sterk!
Heb je ondersteuning nodig met een persoonsvolgend budget? contacteer ons of neem contact op met onze samenwerkingspartner en gebruikersorganisatie alin VZW (alin-vzw.be)