Op 15 april 2010 werd in de schoot van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten de vzw “Liberale Vereniging van Personen met een Handicap” opgericht.

Vanuit een liberale overtuiging streeft deze vzw naar een gelijkwaardige behandeling en een versterking van personen met een handicap.

wij zij een actieve organisatie binnen de welzijnssector die mensen met een handicap een stem wil geven. Onze missie is mensen met een beperking mondiger maken en hen bewust te maken van hun talenten. Wij behartigen hun belangen en geven advies waar nodig.

Wil je graag lid worden of je actief inzetten? Ga dan naar “Home” en klik op “word lid”

Heb je vragen of suggesties, laat het ons weten!

LVPH@lm.be

Wil je de folder downloaden? klik dan op de foto

Ons doel = Mensen bewust maken van hun kunnen en hen de kans geven om hun vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen
Informatie en advies geven: Heb je vragen of problemen rond ziekte, handicap… contacteer ons!
De Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap brengt bestaande problemen en moeilijkheden in kaart en trekt aan de alarmbel om verandering te brengen.

De Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap verdedigt de belangen van personen met een handicap. Wij doen dit samen met deze personen want de beeldvorming in de samenleving rond personen met een handicap moet veranderen.
Heb je ondersteuning nodig met een persoonsvolgend budget? contacteer ons of neem contact op met onze samenwerkingspartner en gebruikersorganisatie alin VZW (alin-vzw.be)