Lezersbrief namens LVPH – 11/5/2015

In het Nieuwsblad van 11 mei lazen we de pakkende getuigenis van Sarah De Coster, een persoon met een niet-aangeboren hersenletsel, die in het station van Gent St-Pieters geen hulp van de treinbegeleider kreeg bij het uitstappen uit de trein met als enige reden dat ze die niet had aangevraagd. We kunnen enkel maar hopen dat het hier slechts om … Read More

Ondersteuning voor ondernemers met een arbeidshandicap

Hazo vzw is het Vlaams steunpunt voor ondernemers met een arbeidshandicap of chronische ziekte. Onze organisatie wil dat ondernemers met een arbeidshandicap hun zaak kunnen uitbouwen met gelijkwaardige kansen en mogelijkheden als hun valide collega’s. 20 000 ondernemers ervaren in Vlaanderen hinder door een handicap of chronische ziekte. Meestal betreft het mensen die reeds voor hun handicap een zaak hadden.

Beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking

Sinds oktober 2011 is Onze Nieuwe Toekomst vzw een project gestart rond ‘beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking’. Het is een recht van iedereen om deel te nemen aan politiek (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). In het beleid en de wetgeving moet er rekening gehouden worden met alle burgers, ook personen met een beperking. Daarom … Read More

112 voor noodgevallen, nu ook per SMS

SMS-Envelope

Voor personen die, door hun handicap, geen telefoongesprek kunnen voeren, zal het binnenkort mogelijk zijn om de noodcentrales te bereiken via sms. Tot nu toe konden bijvoorbeeld slechthorenden, enkel via een faxtoestel de nooddiensten verwittigen. Dit is nu verleden tijd. Maar ook bij slechte ontvangst in een tunnel, liftkoker of kelder kan dit sms systeem nuttig zijn in noodsituaties. In … Read More

Basisuitkering van 300 euro per maand voor iedereen met handicap

De komende jaren verandert er heel wat in de sector van het gehandicaptenbeleid. In het kader van de hervormingen in het gehandicaptenbeleid, besliste de Vlaamse regering om deze legislatuur 330 miljoen euro extra uit te trekken, om mensen met een handicap, meer ondersteuning op maat aan te bieden. De bedoeling van dit nieuwe systeem is om mensen met een beperking, … Read More

Onderzoek KU Leuven en ULB. Doe mee !

De KU Leuven en de ULB voeren een onderzoek uit in opdracht van Directie-Generaal Personen met een Handicap. Dit omdat de huidige schaal niet meer aangepast is aan de huidige inzichten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap. U kan zich inschrijven via deze link: www.hiva.be/lime/ondersteuningsnoden

Laat je stem horen op het Congres DURF2020 in Gent !

De Vlaamse Regering werkt samen met verschillende partners aan een heuse hervorming van het gehandicaptenbeleid, het zogenaamde “Perspectief 2020”. Als Liberale Vereniging van Personen met een Handicap ( LVPH), stellen wij vast dat mensen met een beperking en hun omgeving, onvoldoende betrokken worden bij al deze veranderingen. Daarom willen wij een warme oproep doen om je stem te laten horen … Read More

Het nut van ziekenfondsen

Niemand kan ontkennen dat de gezondheidszorg razendsnel evolueert en zich dan ook duidelijk op een keerpunt bevindt. Kunnen de uitgaven voor geneeskundige verzorging verder sneller blijven groeien dan de rest van de economie? Is ons overlegmodel nog aangepast om de komende decennia door te komen? Hoe vangen we de vergrijzingsschok op zonder de zorgverlening voor andere leeftijdscategorieën in het gedrang … Read More