waarom vormingen?

Zorg je zelf voor iemand en wil je lotgenoten ontmoeten? Zou je graag iets bijleren over een bepaald onderwerp? Kom gerust eens langs op één van onze vormingen of activiteiten. Ook als je zorgbehoevend bent, ben je van harte welkom.

De vzw Liever Thuis LM geeft vormingen in elke Vlaamse Provincie en in Brussel-Hoofdstad.

Om het vormingsaanbod te bekijken per provincie, klik je op de provincie onder vormingen.

Begin van iedere maand, Online praatgroep.


Zorg je regelmatig voor iemand uit je directe omgeving met een lichamelijke of psychische aandoening of ziekte, dan ben je een mantelzorger. Zorgen voor iemand kan een positieve en verrijkende ervaring zijn, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Het organiseren van de zorg vraagt veel energie en brengt vaak druk en stress met zich mee.

Uit onderzoek blijkt dat praten met lotgenoten deugd doet. Je leert immers dat je niet alleen bent in die situatie en vindt troost en ondersteuning bij andere mantelzorgers. Daarom organiseren we een gratis online praatgroep voor mantelzorgers. In deze praatgroep zoomen we in op het thema mantelzorg. Wat is mantelzorg? Wat betekent mantelzorg voor jou? Waar Liever Thuis LM als mantelzorgvereniging ondersteuning bieden? En nog vele andere vragen. Wens je hierover in gesprek te gaan met één van de medewerkers van Liever Thuis LM en andere mantelzorgers?, neem dan zeker deel aan deze praatgroep!

Prik de dag! Deze vorming wordt binnenkort georganiseerd!