Gehandicapten krijgen sociaal tarief retroactief

Sinds 2017 hebben personen met een handicap recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. De toekenning laat soms lang op zich wachten. De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde een wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goed dat het sociaal tarief voor de betrokken mensen retroactief toepast. De tekst moet wel nog door de plenaire Kamer goed gekeurd worden. Het sociaal tarief … Read More

Nieuwe website VAPH

Het afgelopen jaar heeft het VAPH zijn websites doorgelicht én herwerkt. Op basis van onderzoek hebben zij de gebruikerservaring van de website vaph.be verbeterd. Vanaf nu vind je informatie over hun dienstverlening  gegroepeerd op de website: hulpmiddelen: informatie over hulpmiddelen en aanpassingen persoonlijke budgetten: informatie over het persoonsvolgend budget (PVB) en het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) organisaties: informatie over organisaties die door … Read More

Personen met een handicap en zorgaanbieders vinden elkaar op nieuw digitaal platform

Het VAPH gaat samen met gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties een digitaal platform uitbouwen waar zorgvraag en zorgaanbod in de sector voor personen met een handicap elkaar makkelijker vinden. Vlaanderen investeert hierin jaarlijks een bedrag van 100.000 euro. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vertegenwoordigers van o.a. gebruikersverenigingen gaven aan dat er door de invoering van de persoonsvolgende … Read More

Samen Op Stap

Wat is Samen Op Stap? Samen Op Stap is een dienstverlening actief in heel Vlaanderen gericht op personen met een handicap en ouderen die hun vrije tijd ’s avonds en in het weekend niet zelfstandig kunnen invullen, maar toch volop willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De focus ligt op activiteiten buiten de woonomgeving, zodat de dagelijkse context doorbroken wordt. … Read More

Vacatures: NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap

Kom werken in het team dat de nieuwe Vlaamse adviesraad handicap zal ondersteunen Om de beleidsparticipatie van personen met een handicap in Vlaanderen te versterken, wordt een adviesraad handicap opgericht. Dit krijgt vorm via een project dat loopt tot eind december 2020 en waar meer dan twintig Vlaamse verenigingen van personen met een handicap hun schouders onder zetten. De werking … Read More

Brussel: samenwerkingsakkoord uniek loket mobiliteitshulp-middelen

In het kader van de Zesde Staatshervorming hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord met de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie over het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel . Zo kan een Brusselaar aan de hand van één enkele aanvraag alle mobiliteitshulpmiddelen bekomen waarop hij aanspraak kan maken. De Vlaamse Regering keurt meteen ook principieel het … Read More

heb je recht op een tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur ?

In bepaalde gevallen kunnen personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en invaliditeitsverzekering in aanmerking komen voor een tussenkomst van hun verwarmingsfactuur. Wil jij weten of jij in aanmerking komt klik hier Voor meer info: klik hier op site: www.verwarmingsfonds.be  

Vorming bewindvoering voor zorg- en welzijnswerkers en vrijwilligers

De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) vzw, alin vzw, LM en de vzw Liever Thuis LM nodigen je uit op een gratis vorming voor zorg- en welzijnswerkers en vrijwilligers over bewindvoering, zorgvolmachten en verlengde minderjarigheid. In het eerste deel krijg je informatie over de juridische bescherming van wilsonbekwamen. In het tweede deel wordt aan de hand van realistische cases … Read More