Samen Op Stap

Wat is Samen Op Stap? Samen Op Stap is een dienstverlening actief in heel Vlaanderen gericht op personen met een handicap en ouderen die hun vrije tijd ’s avonds en in het weekend niet zelfstandig kunnen invullen, maar toch volop willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De focus ligt op activiteiten buiten de woonomgeving, zodat de dagelijkse context doorbroken wordt. … Read More

Vacatures: NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap

Kom werken in het team dat de nieuwe Vlaamse adviesraad handicap zal ondersteunen Om de beleidsparticipatie van personen met een handicap in Vlaanderen te versterken, wordt een adviesraad handicap opgericht. Dit krijgt vorm via een project dat loopt tot eind december 2020 en waar meer dan twintig Vlaamse verenigingen van personen met een handicap hun schouders onder zetten. De werking … Read More

Brussel: samenwerkingsakkoord uniek loket mobiliteitshulp-middelen

In het kader van de Zesde Staatshervorming hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord met de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie over het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel . Zo kan een Brusselaar aan de hand van één enkele aanvraag alle mobiliteitshulpmiddelen bekomen waarop hij aanspraak kan maken. De Vlaamse Regering keurt meteen ook principieel het … Read More

heb je recht op een tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur ?

In bepaalde gevallen kunnen personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en invaliditeitsverzekering in aanmerking komen voor een tussenkomst van hun verwarmingsfactuur. Wil jij weten of jij in aanmerking komt klik hier Voor meer info: klik hier op site: www.verwarmingsfonds.be  

Vorming bewindvoering voor zorg- en welzijnswerkers en vrijwilligers

De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) vzw, alin vzw, LM en de vzw Liever Thuis LM nodigen je uit op een gratis vorming voor zorg- en welzijnswerkers en vrijwilligers over bewindvoering, zorgvolmachten en verlengde minderjarigheid. In het eerste deel krijg je informatie over de juridische bescherming van wilsonbekwamen. In het tweede deel wordt aan de hand van realistische cases … Read More

Intermutualistische brochure van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Het Persoonsvolgend Budget biedt financiële ondersteuning aan de persoon met een handicap. De Dienst Maatschappelijk Werk van jouw ziekenfonds gidst jou doorheen dit traject. De Dienst Maatschappelijk Werk bekijkt samen met jou en (als je dit wenst) met je directe omgeving wat de mogelijkheden zijn. De maatschappelijk assistent vertrekt vanuit jouw interesses en wensen, om vanuit jouw krachten en sterktes … Read More

De nieuwe bijkluswet is goedgekeurd door het Federaal Parlement

Nu de nieuwe bijkluswet goed gekeurd is in het Federale Parlement zal o.a. thuishulp toegankelijker worden voor mensen die hulp nodig hebben.  Onder de nieuwe wet kunnen mensen onder bepaalde voorwaarden tot 6.130 euro per jaar onbelast bij te verdienen als ze bijvoorbeeld kleine klusjes of niet medische hulp bieden aan hulpbehoevende personen. Vooral goed nieuws voor thuishulpplatformen zoals Helpper. En omdat … Read More

Doe mee aan een onderzoek naar het vrij besteedbaar deel van het PVB

  Wat doe jij met het vrij besteedbaar deel van je PVB? Aan de KU Leuven loopt nu een onderzoek naar het vrij besteedbaar deel van het PVB: heb jij je vrij besteedbaar deel opgevraagd of net niet? Weet je voldoende wat dit is? Waarvoor gebruik je het? Wat kan beter? Wil jij hier graag je mening over kwijt? Deel … Read More