Tijdelijk inwonen van mantelzorgers in een woonzorgcentrum

Eind oktober kondigde de Vlaamse regering aan dat mantelzorgers tijdelijk zouden kunnen inwonen in het woonzorgcentrum. Deze aankondiging ging gepaard met heel wat vragen. De overheid verspreidde daarom een aantal extra richtlijnen. klik hier voor meer info

Blijf mentaal fit! ook tijdens de cornamaatregelen

De coronacrisis en bijhorende maatregelen hebben voor velen een negatieve impact op het mentale welzijn . De Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerden het online platform www.checkjezelf.be. Hierop vind je tal van tips en oefeningen om eenzaamheid, angst, stress en burn-out te voorkomen, om beter om te gaan met verlieservaringen en om je veerkracht te verhogen. Op het … Read More

Bevraging over noden bij zorgbehoevenden en mantelzorgers

In juni 2020 organiseerden de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) vzw en de vzw Liever Thuis LM (erkende mantelzorgvereniging) een behoeftepeiling onder hun leden. De verenigingen ontvingen 512 ingevulde vragenlijsten van zowel mantelzorgers (190) als zorgbehoevende personen (322). Onder die laatste groep verstaan we personen met een handicap/beperking en personen met één of meerdere chronische aandoeningen. Er … Read More

De gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning en communicatie

Het VAPH streeft ernaar personen met een handicap en hun netwerk zo goed mogelijk te informeren over zijn dienstverlening. De maatregelen in het kader van het coronavirus hebben impact op de werking van de vergunde en erkende diensten en zorgaanbieders, en op personen met een handicap als gebruiker van zorg en ondersteuning. Daarom is het belangrijk om informatie snel bij … Read More

Webinar ‘Mantelzorg en het mantelzorgstatuut’

Op 1 september 2020 trad het federale mantelzorgstatuut in werking. Nu kunnen mantelzorgers een officiële erkenning aanvragen bij hun ziekenfonds, als ze voldoet aan de voorwaarden. Zijn ze tewerkgesteld als arbeider, bediende of ambtenaar? Dan komen ze misschien ook in aanmerking voor het mantelzorgverlof. Tijdens deze webinar kom je meer te weten over mantelzorg, het mantelzorgstatuut en -verlof. De info … Read More

Vlaamse ondersteuningspremie

Heeft een van uw werknemers een door VDAB erkende arbeidshandicap? Dan hebt u als werkgever mogelijk recht op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich meebrengt. Deze maatregel is er ook voor werknemers met een tijdelijke arbeidshandicap. klik hier voor meer info

Orgaandonor worden? Via www.mijngezondheid.be kan het in enkele kliks

Vanaf 1 juli kan iedereen die orgaandonor wil worden na overlijden, dat zelf registreren via het nationale gezondheidsportaal Mijngezondheid. Je moet daar dus niet langer voor naar het gemeentehuis. Het systeem wordt ook verfijnd: je zal eveneens kunnen bepalen wat er gebeurt met ander lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten. Tot nu toe kon je dat onderscheid niet maken. De wijzigingen … Read More

De zorgzwaarte bepalen, wat en hoe?

Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die een persoon met een handicap nodig heeft in zijn dagelijkse leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Via deze  brochure kom je alles te weten over wat zorgzwaarte is en hoe het wordt bepaald, hoe het gesprek over uw zorgzwaarte verloopt en waarvoor het dient. De brochure is ook in … Read More