Online praatgroep voor mantelzorgers: programma 2023

Zorg je regelmatig voor iemand uit je directe omgeving met een lichamelijke of psychische aandoening of ziekte, dan ben je een mantelzorger. Zorgen voor iemand kan een positieve en verrijkende ervaring zijn, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Het organiseren van de zorg vraagt veel energie en brengt vaak druk en stress met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat praten met … Read More

Ook inclusie in De Kamer

Sinds kort werkt De Kamer ook met doventolken tijdens de live streaming van de plenaire zitting. Dit is een goede stap vooruit in de digitale toegankelijkheid van de federale overheid. Volg hier plenaire zitting  

Leven met een hersenletsel – week van NAH van 11 tot 17 oktober 2021

Na een hersenletsel de draad van het gewone leven weer opnemen is niet evident. Noch voor de persoon met een NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), noch voor zijn of haar omgeving. Tijdens de Week van NAH, van 11 tot 17 oktober, zetten ARhus, Dominiek Savio, Familiehulp en AZ Delta deze problematiek in de kijker. Voor meer info klik hier op: ’t … Read More

Verlenging mantelzorgverlof

Wie regelmatig zorgtaken opneemt voor een naaste (partner, ouder, kind, ander familielid, buur of vriend(in)) omwille van een ziekte of een fysieke, mentale of psychische beperking, kon sinds 1 september 2020 één maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende opnemen. Een andere mogelijkheid was twee maanden deeltijds mantelzorgverlof. Die termijn werd op 1 september 2021 uitgebreid. Vanaf nu kan je als mantelzorger … Read More

Kom de Hoppinzuilen testen in Leuven

Neem jij vaak het openbaar vervoer? Kom dan de Hoppinzuilen testen in Leuven. Vlaanderen ontwikkelt Hoppinzuilen waardoor iedereen Hoppinpunten vlot herkent en kan gebruiken. Iedereen, dus ongeacht leeftijd of omstandigheden, met of zonder beperking. Daarom beantwoorden de zuilen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn. Maar … zijn ze echt goed bruikbaar voor iedereen? Dat vragen we graag aan … Read More