Ook inclusie in De Kamer

Sinds kort werkt De Kamer ook met doventolken tijdens de live streaming van de plenaire zitting. Dit is een goede stap vooruit in de digitale toegankelijkheid van de federale overheid. Volg hier plenaire zitting  

Leven met een hersenletsel – week van NAH van 11 tot 17 oktober 2021

Na een hersenletsel de draad van het gewone leven weer opnemen is niet evident. Noch voor de persoon met een NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), noch voor zijn of haar omgeving. Tijdens de Week van NAH, van 11 tot 17 oktober, zetten ARhus, Dominiek Savio, Familiehulp en AZ Delta deze problematiek in de kijker. Voor meer info klik hier op: ’t … Read More

Verlenging mantelzorgverlof

Wie regelmatig zorgtaken opneemt voor een naaste (partner, ouder, kind, ander familielid, buur of vriend(in)) omwille van een ziekte of een fysieke, mentale of psychische beperking, kon sinds 1 september 2020 één maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende opnemen. Een andere mogelijkheid was twee maanden deeltijds mantelzorgverlof. Die termijn werd op 1 september 2021 uitgebreid. Vanaf nu kan je als mantelzorger … Read More

Kom de Hoppinzuilen testen in Leuven

Neem jij vaak het openbaar vervoer? Kom dan de Hoppinzuilen testen in Leuven. Vlaanderen ontwikkelt Hoppinzuilen waardoor iedereen Hoppinpunten vlot herkent en kan gebruiken. Iedereen, dus ongeacht leeftijd of omstandigheden, met of zonder beperking. Daarom beantwoorden de zuilen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn. Maar … zijn ze echt goed bruikbaar voor iedereen? Dat vragen we graag aan … Read More

Dag van de Mantelzorg

Iedereen kent wel een mantelzorger. Bijvoorbeeld een 75-jarige die dag in dag uit de zorg opneemt voor zijn of haar partner met dementie of een zoon of dochter die bij een ouder met kanker enkele huishoudelijke taken op zich neemt of een buur die regelmatig zorgtaken opneemt voor iemand uit de straat met een fysieke beperking.  Al deze mensen verdienen een ‘dikke merci’ voor hun tomeloze inzet. Op 23 juni zette de … Read More

Eddy wacht al zeventien jaar op een zorgbudget waar hij recht op heeft

In terzake doet Eddy zijn verhaal. Hij wacht ondertussen al 17 jaar op zijn persoonsvolgend budget. Indien hij zijn budget, waar hij recht op heeft, zou ontvangen, kon hij ondanks zijn handicap zelfstandig zijn leven inrichten. Zodat hij zelf voor zijn bejaarde ouders kan zorgen en niet omgekeerd. Dat is zijn wens maar de de realiteit is anders: doordat hij … Read More

Dag van de mantelzorg op 23 juni

Op woensdag 23 juni vindt de Dag van de Mantelzorg plaats. De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap, LM en Liever Thuis LM dragen de mantelzorgers een warm hart toe.

Het recht op inclusie van personen met een handicap is nu opgenomen in de Grondwet

In 2009 ratificeerde de Belgische staat het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Nu is het VN verdrag opgenomen in de grondwet. Op die manier worden de bakens uitgezet voor de wetgevers op alle niveaus in ons land bij het uitwerken van nieuwe wetgeving rond gelijkheid voor personen met een handicap. Lees hier art. Unia