Heeft u interesse om mee te werken aan een onderzoek voor personen met een hadicap?

De Directie-generaal Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid) heeft ons, de KU Leuven en Université Libre de Bruxelles, de taak toevertrouwd om een nieuw meetinstrument te ontwikkelen om ondersteuningsbehoeften in handicapsituatie te evalueren in het kader van de integratietegemoetkoming. Dit omdat de huidige schaal niet aangepast is aan de recente concepten met betrekking tot de rechten van personen met … Read More

NMBS reikt hand aan andersvaliden

De NMBS wil zijn dienstverlening verbeteren voor mensen met een handicap. De spoorwegmaatschappij wil dat die reizigers minder lang op voorhand moeten reserveren om persoonlijke assistentie te verkrijgen in de grote stations. Momenteel moeten mensen met een beperkte mobiliteit 24 uur op voorhand reserveren om hulp te krijgen. Vanaf volgend jaar wil de NMBS die reservatietijd evenwel terugbrengen tot 3 … Read More

Met een rolstoel door Autovrij Deinze

Deinze, 3 september – Hoe voelt het om met een (elektrische) rolstoel te rijden? Je komt er achter op zondag 13 september in Deinze. In het kader van de Autovrije Zondag plaatst LM een rolstoelparcours aan de LM Zorgshop in de Tolpoortstraat. “Over een drempel raken, een winkel binnenrijden of gewoon aan tafel schuiven: het is niet altijd evident voor … Read More

Einde aan fraude van parkeerkaarten voor personen met een handicap?

Het is de top-ergernis bij personen met een handicap: het misbruik van parkeerkaarten en het onterecht gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen. Volgens een recent bericht in de media behoort maar liefst 35% van de parkeerkaarten voor personen met een handicap die in omloop zijn toe aan personen die overleden zijn. In totaal gaat het om 200.000 vignetten die niet werden ingeleverd door … Read More

Op uw gezondheid

Onze voorzitter Geert Messiaen heeft al verschillende boeken geschreven. Dit keer gaat zijn boek “Op uw gezondheid” over de rol van de ziekenfondsen. “We kunnen niet zonder gezondheidszorg en solidariteit” zegt Geert Messiaen. Daarvoor zijn ziekenfondsen nodig, zowel in België als in Europa. Gezondheidszorg moet bovendien toegankelijk zijn en blijven, voor iedereen. Dit boek heeft een heldere kijk op waar … Read More

Lezersbrief namens LVPH – 11/5/2015

In het Nieuwsblad van 11 mei lazen we de pakkende getuigenis van Sarah De Coster, een persoon met een niet-aangeboren hersenletsel, die in het station van Gent St-Pieters geen hulp van de treinbegeleider kreeg bij het uitstappen uit de trein met als enige reden dat ze die niet had aangevraagd. We kunnen enkel maar hopen dat het hier slechts om … Read More

Ondersteuning voor ondernemers met een arbeidshandicap

Hazo vzw is het Vlaams steunpunt voor ondernemers met een arbeidshandicap of chronische ziekte. Onze organisatie wil dat ondernemers met een arbeidshandicap hun zaak kunnen uitbouwen met gelijkwaardige kansen en mogelijkheden als hun valide collega’s. 20 000 ondernemers ervaren in Vlaanderen hinder door een handicap of chronische ziekte. Meestal betreft het mensen die reeds voor hun handicap een zaak hadden.

Beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking

Sinds oktober 2011 is Onze Nieuwe Toekomst vzw een project gestart rond ‘beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking’. Het is een recht van iedereen om deel te nemen aan politiek (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). In het beleid en de wetgeving moet er rekening gehouden worden met alle burgers, ook personen met een beperking. Daarom … Read More

112 voor noodgevallen, nu ook per SMS

SMS-Envelope

Voor personen die, door hun handicap, geen telefoongesprek kunnen voeren, zal het binnenkort mogelijk zijn om de noodcentrales te bereiken via sms. Tot nu toe konden bijvoorbeeld slechthorenden, enkel via een faxtoestel de nooddiensten verwittigen. Dit is nu verleden tijd. Maar ook bij slechte ontvangst in een tunnel, liftkoker of kelder kan dit sms systeem nuttig zijn in noodsituaties. In … Read More

Basisuitkering van 300 euro per maand voor iedereen met handicap

De komende jaren verandert er heel wat in de sector van het gehandicaptenbeleid. In het kader van de hervormingen in het gehandicaptenbeleid, besliste de Vlaamse regering om deze legislatuur 330 miljoen euro extra uit te trekken, om mensen met een handicap, meer ondersteuning op maat aan te bieden. De bedoeling van dit nieuwe systeem is om mensen met een beperking, … Read More