EU Disability Card : Een kaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken. klik op foto om te weten hoe uw kaart aan te vragen!

Zorgbeurs voor kinderen met een beperking. klik op foto

Nieuwe budgetten voor persoonlijke assistentie in 2017

Onze samenwerkingspartner alin

Je zorgpremie komt goed terecht!
Elk jaar betaal je een zorgpremie van 51 euro of 26 euro. Daarmee verbeter je de levenskwaliteit van meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen.

Lid worden…

Word gratis lid van de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap.

  • ontvang 4 maal per jaar ons ledenblad
  • kom naar de activiteiten van plaatselijke afdelingen
  • maak gebruik van onze diensten
  • blijf op de hoogte van alle publicaties

LVPH op Facebook

Recent Nieuws

“Mensen met een handicap hebben het recht om deel te nemen aan het openbare en politieke leven. Ze hebben het recht om te stemmen en gekozen te worden.
klik op foto voor campagne Unia

Sociaal tarief water: geen papieren attesten meer
Als je in Vlaanderen je domicilie hebt en je geniet een tegemoetkoming als persoon met een handicap, kan je aanspraak maken op het sociaal tarief voor water.
klik op foto