Vrijstelling voor presentiegelden om personen met een handicap aan te moedigen deel te nemen aan het publieke en politieke leven

Op 27 mei werd een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om drempels weg te nemen voor personen met een handicap om deel te nemen aan het maatschappelijke en politieke leven.

Door dit KB kunnen personen met een beperking deelnemen aan verschillende raden en politieke organen of adviesorganen zonder dat dit een impact heeft op hun tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

Voor meer info klik hier