Van harte welkom op het studiemoment ‘Stem Ervaren 2024’

Van harte welkom op het studiemoment ‘Stem ervaren 2024’

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen word je vriendelijk uitgenodigd op  het studiemoment Stem Ervaren 2024.

De focus ligt vooral op de politieke bijdragen van ouderen in het lokaal beleid. Loont het nog om je stem uit te brengen? Hoe kan je als oudere actief bijdragen in de lokale politiek? Wat zijn de veranderingen in functie van de lokale verkiezingen?

Onbegrensd LM vindt het belangrijk dat niet alleen ouderen maar ook mensen met een beperking of een kwetsbaarheid  actief kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Waarom zou een persoon met een beperking niet op een verkiesbare plaats op een lijst mogen staan? Het parlement of gemeenteraad moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij en daar horen uiteraard mensen met een beperking en kwetsbaarheid bij.

Onbegrensd LM zal daarom actief deelnemen aan deze studiedag om enerzijds de werking van Onbegrensd LM voor te stellen en anderzijds het belang te benadrukken om mensen met een beperking te sensibiliseren om deel te nemen aan de lokale verkiezingen.

Hieronder volgt het verloop van de verschillende sprekers op deze studiedag.

 

10u
  • Voorwoord Vief
Gilbert Raymaekers
10u05
  • Voorwoord ACLVB E-team
Katrien Allaert
10u10
  • Voorwoord Liever Thuis
Mario Schelfhout
10u15
  • Voorwoord Onbegrensd LM
Jean-Pierre Roos

Klik hier voor meer info