Orgaandonor worden? Via www.mijngezondheid.be kan het in enkele kliks

Red heart with cross sign in doctor hand, close-up, on color background

Vanaf 1 juli kan iedereen die orgaandonor wil worden na overlijden, dat zelf registreren via het nationale gezondheidsportaal Mijngezondheid. Je moet daar dus niet langer voor naar het gemeentehuis. Het systeem wordt ook verfijnd: je zal eveneens kunnen bepalen wat er gebeurt met ander lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten. Tot nu toe kon je dat onderscheid niet maken. De wijzigingen komen er op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Minister De Block: “Dit is een dubbele stap vooruit voor de burger: de online registratie via www.mijngezondheid.be maakt het eenvoudiger voor veel mensen om hun keuze om wel of geen donor te worden kenbaar te maken. Tezelfdertijd verfijnen we de wetgeving. Je zal voor je organen en voor je ander lichaamsmateriaal apart kunnen beslissen wat ermee gebeurt. Tot nu toe gold een registratie als orgaandonor automatisch ook voor ander menselijk lichaamsmateriaal, maar dat systeem is vandaag achterhaald. Daarom passen we het nu aan.”

Vier mogelijkheden

Vanaf 1 juli kan je voor vier mogelijkheden apart je voorkeur opgeven.

– Donatie van organen voor transplantatie naar een andere persoon.
– Donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten voor gebruik bij een patiënt die ermee geholpen wordt.
– Donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten voor gebruik voor de productie van geneesmiddelen of voor innovatieve behandelingen.
– Donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten voor gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, bijv. om de oorzaken van een aandoening beter in kaart te brengen of nieuwe behandelingen te vinden.

Je voorkeur registreren kan nog altijd via het gemeentehuis, maar vanaf 1 juli komen daar twee mogelijkheden bij: je kan vragen aan je huisarts om je wilsverklaring te registreren of je kan het zelf doen via www.mijngezondheid.be. Om je voorkeuren zelf in te geven, moet je je eerst aanmelden, bijvoorbeeld met je eID of via itsme®.

Veronderstelde toestemming

In ons land is iedereen potentieel donor na overlijden, behalve als hij of zij zich daar expliciet tegen heeft verzet bij leven. In de praktijk nemen artsen echter nooit zomaar een orgaan weg. Als de overledene zijn of haar wil niet heeft geregistreerd, contacteert de arts altijd eerst de naasten om dat na te vragen. Maar zij zijn niet altijd op de hoogte van de wens van de overledene. Bovendien komt zo’n vraag op dat moment vaak zeer ongelegen.

Minister De Block: “Daarom is het goed om je voorkeur expliciet te registreren: wil je wel of geen donor worden na overlijden. Op die manier is er geen twijfel mogelijk en vermijd je dat je naasten met die vraag geconfronteerd worden terwijl ze in volle rouw zijn.”

Meer details?

Wie meer wil weten over de vernieuwde regelgeving, vindt alle informatie terug op deze pagina. Er komt ook nog een grootschalige informatiecampagne voor burgers.

 

Mijngezondheid: één adres voor al je gezondheidsgegevens