Ondersteuning voor ondernemers met een arbeidshandicap

Hazo LogoHazo vzw is het Vlaams steunpunt voor ondernemers met een arbeidshandicap of chronische ziekte.
Onze organisatie wil dat ondernemers met een arbeidshandicap hun zaak kunnen uitbouwen met gelijkwaardige kansen en mogelijkheden als hun valide collega’s. 20 000 ondernemers ervaren in Vlaanderen hinder door een handicap of chronische ziekte. Meestal betreft het mensen die reeds voor hun handicap een zaak hadden.

Artikel 27 van het VN-verdrag, dat door België goedgekeurd werd, vermeldt dat de lidstaten passende maatregelen dienen te treffen opdat personen met een handicap een eigen bedrijf kunnen uitbouwen.

Voorbeelden van moeilijkheden waarmee ondernemers met een handicap geconfronteerd worden zijn: rendementsverlies, niet meer fulltime kunnen werken; nood aan assistentie bij bepaalde taken; het niet vinden van geschikte werkruimtes; niet altijd kunnen gebruikmaken van maatregelen die hun collega’s wel verkrijgen; geen krediet bij banken; enz…

Hazo-doelgroep:

  • Personen met een handicap die momenteel ondernemer zijn en steun zoeken om moeilijkheden te overwinnen en hun zaak verder te kunnen zetten.
  • Ondernemers die gehandicapt geraken.
  • Pre-starters met een handicap die rolvoorbeelden, informatie en advies zoeken.

Hazo-activiteiten:

  • Gespreksgroepen onder de vorm van peercounseling, workshops of focusgroepen. Peercounseling = Gesprekgroepen waarbij lotgenoten elkaar steunen door, vanuit hun ervaringsdeskundigheid, elkaar informatie en advies te verstrekken. Bij workshops wordt een bepaald thema behandeld en is er een inleiding door één of meerdere deskundigen. Focusgroepen behandelen een thema vanuit de groepsinbreng (meestal worden dan beleidsmaatregelen beoordeeld).
  • Aanvullende individuele adviesverlening en/of geschikte doorverwijzing.
  • Website met relevante informatie: www.hazovzw.be.
  • Informatiedienst waar diensten en organisaties terecht kunnen met vragen over handicap en ondernemen.
  • Driemaandelijkse nieuwsbrief.
  • Lobbywerk en vertegenwoordigingswerk met regelmatige bevraging bij de achterban alsook studiewerk om beleidsvoorstellen te onderbouwen.
  • Acties om de problematiek en ons aanbod onder de aandacht te brengen. Voordrachten, persacties, artikels in tijdschriften, deelname aan beurzen, enz…

Hazo is actief over gans Vlaanderen en alle Hazo-activiteiten zijn gratis. Hazo wordt betoelaagd door het Vlaams Agentschap Ondernemen, maar is toch genoodzaakt om bijkomende ondersteuning te zoeken. Bijdragen zijn welkom op rekening: BE34 3630 8575 3090.

Contactgegevens:
HAZO vzw
Zonnestraat 52 Bus 10
9600 Ronse

Tel. 055/60 37 43
info@hazovzw.be
www.hazovzw.be