Het nut van ziekenfondsen

“Als we in een wereld in verandering een rol willen spelen, moeten wij een organisatie zijn die dynamisch, flexibel, wendbaar en veerkrachtig is. Een organisatie die toont dat ze midden in de maatschappij staat en voor-denkt in plaats van na-denkt.”Vrije Tribune

Niemand kan ontkennen dat de gezondheidszorg razendsnel evolueert en zich dan ook duidelijk op een keerpunt bevindt. Kunnen de uitgaven voor geneeskundige verzorging verder sneller blijven groeien dan de rest van de economie? Is ons overlegmodel nog aangepast om de komende decennia door te komen? Hoe vangen we de vergrijzingsschok op zonder de zorgverlening voor andere leeftijdscategorieën in het gedrang te brengen? Moeten we de gezondheidszorg al dan niet meer richten op chronische in plaats van acute zorgen? Zullen we gedwongen worden om keuzes te maken en zo ja welke?

Uiteraard zal het antwoord op die vragen een invloed hebben op de werking van de ziekenfondsen.

Wat mij vooral ook bekommert is dat het solidariteitsprincipe, dat toch de basis vormt van onze ziekteverzekering, meer en meer onder druk komt te staan.

Op uw gezondheidAls mutualist wil ik hier niet de minste twijfel over laten bestaan: vermits gezondheid het hoogste goed is in een mensenleven, moet de zorgverlening zowel kwalitatief hoogstaand als betaalbaar blijven.

Mijn visie over de rol van de ziekenfondsen en de gezondheidszorg in het algemeen kan u lezen in mijn nieuwe boek: “Op uw gezondheid

Geert Messiaen
Secretaris-generaal Landsbond van Liberale mutualiteiten

Info en bestellen boek: isabelle.flebus@mut400.be