Er zou wel degelijk sprake zijn van discriminatie bij De Lijn

Onbegrensd LM had een gesprek met Johan Heymans, advocaat van de gedupeerde rolstoelgebruikers. Er hebben vier rostoelgebruikers een rechtszaak aangepsannen tegen De Lijn omdat ze hen wil aanklagen voor discriminatie. Nu heeft de rechter hen gelijk gegeven.

Johan Heymans: “Het is niet alleen het juridische dus de discriminatie maar wij willen ook dat er een klachtencommissie wordt opgericht. Wij willen mensen met een handicap een stem geven en zij moeten ook vertegenwoordigd zijn in die klachtencommissie. Tot op vandaag heb ik nog niet veel gehoord hoe het staat met de ontwikkelingen voor ene klachtencommissie. We wachten af. Er is ook duidelijk een mentaliteitswissel nodig bij De Lijn. Men kan niet iedereen over dezelfde kam scheren maar er zitten toch enkele mensen bij De Lijn die geen voeling hebben met kwetsbare mensen. Dat moet veranderen. Daarom zijn er al een paar resolutie naar het Vlaams Parlement gestuurd om op zijn minst zo een klachtencommissie op te richten. Ik ben benieuwd”