Beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking

Happy handicapped violinist raising arms outdoors.

Sinds oktober 2011 is Onze Nieuwe Toekomst vzw een project gestart rond ‘beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking’. Het is een recht van iedereen om deel te nemen aan politiek (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap).

In het beleid en de wetgeving moet er rekening gehouden worden met alle burgers, ook personen met een beperking. Daarom is het belangrijk om inspraak te hebben. Wij richten ons in de eerste plaats op de participatie van personen met een verstandelijke beperking binnen het lokale beleid van een stad of gemeente.

Momenteel zijn er op gemeentelijk, stedelijk en provinciaal niveau al verschillende personen bezig om dit project te vertalen naar de praktijk. Het project wordt gesteund door de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen en is gekoppeld aan de beleidsnota van de Vlaamse Minister voor Gelijke Kansen.

Wij geloven in het belang van inspraak en zouden daarom met u willen nadenken hoe uw gemeente of stad meer bruggen kan bouwen tussen mensen met een verstandelijke beperking en de samenleving.

  • Vindt u dat het tijd wordt dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan het beleid?
  • Bent u geïnteresseerd in mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking om hun stem te laten horen?
  • Vindt u het belangrijk dat mensen met een verstandelijke bepekring een thuis vinden in uw gemeente of stad?

Dan biedt Onze Nieuwe Toekomst handvaten en inspiratie vanuit sterke verhalen en goede voorbeelden.
Dan biedt Onze Nieuwe Toekomst een netwerk aan voor uw vragen.
Dan is Onze Nieuwe Toekomst benieuwd naar goede voorbeelden rond participatie vanuit uw gemeente of stad.

Wilt u meer informatie rond het project of  de gratis publicatie ‘beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking’, stuur een mailtje naar info@ont.be. U kunt alvast ook een kijkje nemen op de website www.ont.be. Hier kan u terecht voor informatie omtrent vorige projecten en achtergrondinformatie over onze werking.