Basisuitkering van 300 euro per maand voor iedereen met handicap

Piggy bank icon (flat design with long shadows)De komende jaren verandert er heel wat in de sector van het gehandicaptenbeleid.

In het kader van de hervormingen in het gehandicaptenbeleid, besliste de Vlaamse regering om deze legislatuur 330 miljoen euro extra uit te trekken, om mensen met een handicap, meer ondersteuning op maat aan te bieden.

De bedoeling van dit nieuwe systeem is om mensen met een beperking, minder afhankelijk te maken van instellingen die dan kunnen uitmaken wie ze opvangen en wie op de wachtlijst komt. Als je zelf een budget krijgt om uw zorg te kopen, kan je jouw zorg kiezen op maat van je persoonlijke noden. Vanaf 2016 hebben mensen met een handicap recht op een basisuitkering. Dat budget bestaat uit twee delen.
Het basisondersteuningsbudget (BOB), is bedoeld voor mensen die voor zorg en ondersteuning voornamelijk een beroep doen op hun naaste omgeving. Met het budget van 300 euro per maand kan oppas gekocht worden, hulp in huis, avondopvang, etc… We denken dan ook dat dit een belangrijke stap vooruit kan zijn voor een groot aantal mensen.

Voor wie meer ondersteuning nodig heeft door zijn of haar erkende handicap, is er het persoonsvolgend budget (PVB). Op basis van een ondersteuningsplan ( een soort persoonlijke kaart van jouw situatie en familiale toestand), wordt er gekeken welke beschikbare dienstverlening je nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld gezinszorg zijn of kinderopvang…. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), beslist aan de hand van het ondersteuningsplan, of je al dan niet, in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget.

Het basisondersteuningsbudget (BOB) en het persoonsvolgend budget (PVB) zijn niet cumuleerbaar. Wel is het basisondersteuningsbudget (BOB) te cumuleren met de zorgverzekering.

De basisondersteuning zal stapsgewijs vanaf september 2016 ingevoerd worden. In de periode 2016-2018 wil de Vlaamse regering zo ongeveer 22.000 mensen helpen. Daarnaast moet er blijven geïnvesteerd worden in zorg voor mensen die langdurige en intensieve vormen van hulp nodig hebben.