Wie behoudt een gratis abonnement 65-plusser van De Lijn?

Het algemeen gratis vervoer voor 65-plussers is sinds 2015 gewijzigd. Maar wie heeft er eigenlijk nog recht op een gratis abonnement of een vermindering op 65-plus abonnement?

Gratis:

  • Oud-strijders en oorlogsinvaliden
  • 65-plussers met een handicap, indien ze voor hun 65ste een erkenning kregen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • 65-plussers die een Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) ontvangen
  • 65-plussers die een Integratietegemoetkoming (IT) ontvangen

Zij moeten geen stappen ondernemen als zij al in het bezit zijn van een MOBIB-kaart. Hun gratis abonnement wordt automatisch opgeladen.

Vermindering:

  • 65-plussers die het statuut van Vervoersgarantie hebben, kunnen een abonnement kopen aan verlaagd tarief .

Gewoon 65-plussers abonnement:

65-plussers die niet in aanmerking komen voor een abonnement aan verlaagd tarief betalen 53 euro per jaar.

voor meer info: klik hier