Samen Op Stap

Wat is Samen Op Stap?
Samen Op Stap is een dienstverlening actief in heel Vlaanderen gericht op personen met een handicap en ouderen die hun vrije tijd ’s avonds en in het weekend niet zelfstandig kunnen invullen, maar toch volop willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De focus ligt op activiteiten buiten de woonomgeving, zodat de dagelijkse context doorbroken wordt. Het kan hierbij gaan over naar de film gaan, een uitstap naar een pretpark of naar de zee, rolstoeldansen, het bijwonen van een voetbalmatch, …
Hoe begeleiding betalen?
Personen met een handicap die beschikken over een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen de begeleiding van Samen Op Stap betalen met het vrij besteedbaar budget van hun PVB. Het is niet mogelijk de begeleiding te betalen met het aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) te verantwoorden budget, aangezien Samen Op Stap nog niet erkend is door het VAPH. De organisatie bestaat pas sinds mei 2018.

Meer info
Meer informatie en prijzen voor de begeleiding zijn terug te vinden op www.samenopstap.be. Via die website kan je ook een aanvraag tot begeleiding indienen. Beschik je niet over internetaansluiting? Dan kan je contact opnemen met Tim Beke van Samen Op Stap op het nummer 0494 43 05 78