Gehandicapten krijgen sociaal tarief retroactief

Sinds 2017 hebben personen met een handicap recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. De toekenning laat soms lang op zich wachten. De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde een wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goed dat het sociaal tarief voor de betrokken mensen retroactief toepast. De tekst moet wel nog door de plenaire Kamer goed gekeurd worden. Het sociaal tarief wordt nu pas toegepast vanaf de eerste dag van het trimester waarin het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap beslist om een tegemoetkoming voor personen met een handicap toe te kennen.