Ook inclusie in De Kamer

Sinds kort werkt De Kamer ook met doventolken tijdens de live streaming van de plenaire zitting.

Dit is een goede stap vooruit in de digitale toegankelijkheid van de federale overheid.

Volg hier plenaire zitting