Het recht op inclusie van personen met een handicap is nu opgenomen in de Grondwet

In 2009 ratificeerde de Belgische staat het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Nu is het VN verdrag opgenomen in de grondwet. Op die manier worden de bakens uitgezet voor de wetgevers op alle niveaus in ons land bij het uitwerken van nieuwe wetgeving rond gelijkheid voor personen met een handicap.

Lees hier art. Unia