De zorgzwaarte bepalen, wat en hoe?

Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die een persoon met een handicap nodig heeft in zijn dagelijkse leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI).

Via deze  brochure kom je alles te weten over wat zorgzwaarte is en hoe het wordt bepaald, hoe het gesprek over uw zorgzwaarte verloopt en waarvoor het dient.

De brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen.

Je kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript: luistertijdschriften@transkript.be en via T 011 23 07 61