Bevraging over noden bij zorgbehoevenden en mantelzorgers

In juni 2020 organiseerden de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) vzw en de vzw Liever Thuis LM (erkende mantelzorgvereniging) een behoeftepeiling onder hun leden.

De verenigingen ontvingen 512 ingevulde vragenlijsten van zowel mantelzorgers (190) als zorgbehoevende personen (322). Onder die laatste groep verstaan we personen met een handicap/beperking en personen met één of meerdere chronische aandoeningen.

Er kwamen heel wat vragen aan bod. We hebben ook aandacht geschonken een het geluksgevoel en welzijn van onze bevraagden. Zo kwamen o.a. vragen als hieronder aanbod:

  • Voel je jou soms eenzaam?
  • Hoe ervaar je de coronacrisis?
  • Voel je jou gelijk behandeld als personen zonder beperking …

Lees hier de verdere resultaten over de bevraging