Afschaffing onbelast bijklussen

Vanaf 1 januari 2021 wordt de huidige bijkluswet afgeschaft, waardoor onbelast bijverdienen niet meer mogelijk is.

Sinds 18 juli 2018 is het mogelijk om tot 6000 euro per jaar bij te verdienen via verenigingswerk zonder belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. Dat is mogelijk voor zowel werkende mensen als voor gepensioneerden, want je bouwt er geen sociale rechten mee op. Dit wordt nu vanaf januari afgeschaft.

Bijklussen zal mogelijk blijven via deeleconomieplatformen, maar bijklusassistenten zullen 10% belasting moeten betalen op hun inkomsten.

Wat is nu de Impact op budgethouders ?

Heel wat budgethouders doen beroep op het systeem van onbelast bijverdienen. Bijvoorbeeld bij het inschakelen van assistenten om je te helpen met dagelijkse taken. Door het wegvallen van de bijkluswet, zal je je assistenten  vanaf januari 10% meer moeten betalen voor hetzelfde werk.

Voor meer info kan je terecht bij onze samenwerkings partner en budgethoudersvereniging ‘alin’