112 voor noodgevallen, nu ook per SMS

SMS-Envelope

SMS-EnvelopeVoor personen die, door hun handicap, geen telefoongesprek kunnen voeren, zal het binnenkort mogelijk zijn om de noodcentrales te bereiken via sms. Tot nu toe konden bijvoorbeeld slechthorenden, enkel via een faxtoestel de nooddiensten verwittigen. Dit is nu verleden tijd. Maar ook bij slechte ontvangst in een tunnel, liftkoker of kelder kan dit sms systeem nuttig zijn in noodsituaties. In eerste instantie gaat het om een pilootfase. Nadien zal het 112 nummer voor noodgevallen voor iedereen bereikbaar zijn per sms.

Dit is een goede zaak maar in veel Europese landen staan ze een stuk verder. In Spanje bieden ze een “app” aan, waar je via pictogrammen de hulpdiensten kan contacteren. In sommige streken van Spanje, kan je zelfs foto’s of live beelden naar de 112 doorsturen. Op die manier hebben de hulpdiensten onmiddellijk een beeld van de noodsituatie waarin je zich bevindt. Er is in België nog werk aan de winkel. In ieder geval is het een grote stap voorwaarts, zeker voor mensen met een gehoor of spraakbeperking.