Persoonsvolgende financiering: ondersteuning op maat voor personen met een handicap

Wat is Persoonsvolgende financiering (PVF)? De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap. De Persoonsvolgende financiering kadert binnen Perspectief 2020 van minister Vandeurzen, met dit plan wil men de sector voor personen met een handicap grondig hervormen. De Persoonsvolgende financiering gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een … Read More

OPINIESTUK Geert Messiaen: Het Belgische gezondheidssysteem

Bijna als nieuwjaarsgeschenk legde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), in samenwerking met het RIZIV en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, met het nieuwste rapport over de Belgische gezondheidszorg de vinger op enkele pijnpunten in de zorg.  Tegelijkertijd vond N-VA-voorzitter Bart De Wever het nodig om te pleiten voor verdere besparingen in de sociale zekerheid.  Begrijpe wie kan: enerzijds hebben … Read More

Extra zorg voor patiënten met dubbele diagnose

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt 4,68 miljoen euro uit voor de zorg en opvang van patiënten met een dubbele diagnose of een combinatie van een verstandelijke beperking en een psychische probleem. Minister De Block vindt dat Patiënten met deze dubbele diagnose vaak uit de boot vallen als het erom gaat de juiste, aangepaste zorg te vinden, terwijl … Read More

Gents stadsplan voor blinden en slechtzienden

Een digitale kaart van het stadscentrum vormt de basis. “Daarop komt een fysieke maquette van Gent, die je kan aanraken. Digitaal kan je allerlei informatie opvragen, die wordt voorgelezen. Je kan de info in verschillende talen te horen krijgen. Behalve de toeristische informatie kan je ook te weten komen waar er publiek toegankelijke toiletten zijn, welke horecazaken goed toegankelijk zijn … Read More

Maak de acteur in jou wakker!

PASFORM is een netwerkorganisatie van vormingsorganisaties voor personen met een verstandelijke beperking en autisme. Pasform gaat vanaf januari 2016 van start met een theateracademie, een jaaropleiding “acteren” voor iedereen vanaf 16 jaar, met of zonder beperking in Tienen, Mechelen en Neerpelt. Info-avond op 7/12/2015 in cc De Kruisboog te Tienen om 19u30. www.pasform.be Inschrijven Theateracademie        

Selor doet extra inspanningen om personen met een handicap op de werkvloer te halen

Naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap op 3 december 2015 pleit selectiebureau Selor voor meer inspanningen om mensen met een handicap aan het werk te krijgen.  Het voorbije jaar zijn veel mensen met een handicap met pensioen gegaan, en verder is ook het totale aantal ambtenaren gedaald. Nieuwe vacatures bij de federale overheid situeren vaak op … Read More

internationale dag voor personen met een handicap

3 december is de Internationale dag voor personen met een handicap. Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Het belang van de vrijheid van personen met een handicap om zelf keuzes te … Read More

Laat de pret niet bederven maar met mate: 55-plussers drinken te veel

Het was tot nu toe een taboe: alcoholmisbruik in de leeftijdsgroep tussen 55 en 75 jaar. Nochtans stellen onderzoekers vast dat in Vlaanderen het aantal 55-plussers die geen dag voorbij laten gaan zonder alcohol in tien jaar tijd is verdubbeld. “Die generatie is opgegroeid in een cultuur waar alles gevierd moet worden met een glaasje alcohol. Ze beseffen echter niet … Read More

Niet op één lijn met je jeugdhulp?

Heb je een conflict waardoor het verdere verloop van de jeugdhulp in het gedrang komt? Zitten jij en je ouders niet op dezelfde lijn over de hulpverlening? Loopt het moeilijk tussen jou en je kind over de hulpverlening? Heb je een conflict met je hulpverlener? Dreig je uit je voorziening gezet te worden of wil je er zelf niet langer … Read More

Boeiende studienamiddag rond handicap op het werk

Op donderdag 3 december 2015 nodigt het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid (SGKB) u graag uit voor een boeiende studienamiddag rond handicap op het werk. Samen met personen met een arbeidsbeperking of chronische ziekte, werkgevers, beleidsmakers, HR-specialisten en middenveldorganisaties gaan we de dialoog aan over goede praktijken en valkuilen. Enkele inspirerende sprekers openen het debat over hoe we samen handicap en werk … Read More