wachtlijst voor sociale woningen wordt steeds langer. Vooral huurders met handicap zijn de dupe!

Ondanks de inspanningen van de Vlaamse regering om extra woningen te bouwen, wordt de wachtlijst voor sociale woningen alsmaar langer. Eind 2017 waren er maar Liefst 135.500 Vlamingen die wachten op een sociale woning. Dat komt neer op een stijging van 12 procent sinds het begin van de huidige Vlaamse regering. Vooral bij de personen met een handicap is de situatie schrijnend. Uit cijfers die minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) aan het Vlaams Parlement bezorgde, blijkt dat tussen 1 juli 2014 en 31 december 2017, 1.680 kandidaat-huurders gebruik maken van de voorrangsregeling voor personen met een handicap. Maar op de wachtlijst stonden eind 2017 liefst 16.543 kandidaten, bijna tien keer meer. Het aantal sociale woningen dat is aangepast voor mensen met een handicap, is beperkt. Van de meer dan 154.000 sociale woningen zijn er amper 2.605 geschikt voor rolstoelgebruikers. Voor veel mensen is huren op de private huurmarkt sowieso al moeilijk. Als je dan nog een beperking – en dus nog andere kosten hebt – is het al helemaal moeilijk om uit de armoede te blijven.