Personen met een handicap en zorgaanbieders vinden elkaar op nieuw digitaal platform

Het VAPH gaat samen met gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties een digitaal platform uitbouwen waar zorgvraag en zorgaanbod in de sector voor personen met een handicap elkaar makkelijker vinden. Vlaanderen investeert hierin jaarlijks een bedrag van 100.000 euro.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vertegenwoordigers van o.a. gebruikersverenigingen gaven aan dat er door de invoering van de persoonsvolgende financiering nood is aan een platform waarbij zorgvragers en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden. Op dat platform kan de zorgvrager in contact komen met de zorgaanbieders, en kan de zorgaanbieder zijn aanbod rechtstreeks bekend maken aan de zorgvragers. Het platform stelt een zo uitgebreid mogelijke informatie ter beschikking met betrekking tot het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Dit past in de uitrol van de persoonsvolgende financiering door te vertrekken van de vraag en keuzemogelijkheid van de personen met een handicap.”

voor meer info klik hier