Nieuwe website VAPH

Het afgelopen jaar heeft het VAPH zijn websites doorgelicht én herwerkt. Op basis van onderzoek hebben zij de gebruikerservaring van de website vaph.be verbeterd.

Vanaf nu vind je informatie over hun dienstverlening  gegroepeerd op de website:

  • hulpmiddelen: informatie over hulpmiddelen en aanpassingen
  • persoonlijke budgetten: informatie over het persoonsvolgend budget (PVB) en het persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
  • organisaties: informatie over organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn
  • over het VAPH: informatie over de werking en historiek van het VAPH

klik hier voor websie VAPH