Intermutualistische brochure van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Het Persoonsvolgend Budget biedt financiële ondersteuning aan de persoon met een handicap. De Dienst Maatschappelijk Werk van jouw ziekenfonds gidst jou doorheen dit traject. De Dienst Maatschappelijk Werk bekijkt samen met jou en (als je dit wenst) met je directe omgeving wat de mogelijkheden zijn. De maatschappelijk assistent vertrekt vanuit jouw interesses en wensen, om vanuit jouw krachten en sterktes een zicht te krijgen op welke veranderingen er op korte en lange termijn in je leven wenselijk zijn. Dit traject omvat verschillende fasen;

 

  • Fase 1: informatie

We informeren je over wat je van ons kan verwachten en hoe het verdere traject zal verlopen.

  • Fase 2: verkenning van de huidige situatie

We bekijken samen met jou hoe je leven er op dit moment uitziet. Wat loopt er goed? Wat kan er beter of anders verlopen? We bekijken dit over allerlei levensdomeinen zoals bv. wonen, werk, vrije tijd,…

  • Fase 3: verkenning van de gewenste situatie

We bekijken samen met jou hoe je wilt dat je leven er in de toekomst zal uitzien. We bekijken dit opnieuw over allerlei levensdomeinen zoals bv. wonen, werk, vrije tijd,…

  • Fase 4: samenvatting

We vatten alles in een duidelijk gesprek samen zodat alle betrokken personen zich in de omschreven vragen en noden kunnen terugvinden. Als uit de noden blijkt dat er een aanvraag voor een Persoonsvolgend Budget (PVB) dient te gebeuren en dus een Ondersteuningsplan PVB opgemaakt moet worden, ga je dus over naar fase 5. Als dit nodig blijkt te zijn, geven we verder gevolg aan de concrete acties die wel ondernomen moeten worden.

  • Fase 5: ondersteuningsvraag aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Als uit jouw vraag blijkt dat de opmaak van een Ondersteuningsplan PVB noodzakelijk is, zullen we dit in deze fase opmaken en verder verwerken

  • Fase 6: afronding en opvolging

Eenmaal het Ondersteuningsplan PVB ingediend werd, leggen we je uit welke stappen je verder nog dient te ondernemen. Als je dit wenst, gaan we samen met jou op pad om zo dicht mogelijk tot de gewenste situatie te komen. De nodige concrete acties en stappen worden opgestart en opgevolgd.

Je kan deze informatie terugvinden in volgende brochure klik hier. Daarnaast kan je voor meer informatie en ondersteuning bij het Persoonsvolgend Budget terecht bij de dienst maatschappelijk werk van jouw ziekenfonds.