Implantatie van prothesen

​De LM Plus geeft een tegemoetkoming tot maximum 350 euro in de oplegkosten voor implantaten (geen tandimplantaten!), uitgevoerd tijdens je ziekenhuisopname.
Er is een persoonlijk aandeel van 100 euro.

Voorwaarden

Lid zijn van LM Plus.
De tussenkomst geldt enkel voor het materiaal dat voorkomt op de lijst van terugbetaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen opgemaakt door het RIZIV en de nominatieve lijst opgemaakt door het RIZIV.
​De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag.
De tussenkomst wordt verleend op basis van de originele ziekenhuisfactuur.​

Wat te doen?

Bezorg je originele ziekenhuisfactuur aan je kantoorbediende.
Na controle storten we het bedrag op je rekening.
Indien nodig bezorgen we je nadien graag een kwijtschrift voor je hospitalisatieverzekering.

meer info: lm.be