het persoonsgebonden assistentiebudget (PAB) ligt onder vuur

In Brussel betogen vandaag de vakbonden tegen het persoonsgebonden assistentiebudget (PAB), uit vrees voor banenverlies in de zorgsector. Maar het gaat om meer dan dat: Cindy Hereijgers uit Hoogstraten wacht al twaalf jaar op een budget voor haar zwaar hulpbehoevende zoon Sven. Kortom, het PAB ligt onder vuur, zowel in de zorgsector als bij de personen met een beperking zelf. 

In Vlaanderen moet elke  persoon met een beperking, fysiek of mentaal, kunnen beschikken over een rugzak met financiële middelen waarmee zelf huisvesting, ontspanning en ontplooiing kan worden bepaald, bij een zorginstelling of thuis met assistentie. De bonden zijn tegen dat PAB uit vrees voor banenverlies in de zorgsector terwijl de vereniging Ouders Voor Inclusie de lange wachtijden hekelt voor de toekenning van een budget.

art. Nieuwsblad