Brussel: samenwerkingsakkoord uniek loket mobiliteitshulp-middelen

disabled athlete with the wheelchair during a competition

In het kader van de Zesde Staatshervorming hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord met de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie over het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel . Zo kan een Brusselaar aan de hand van één enkele aanvraag alle mobiliteitshulpmiddelen bekomen waarop hij aanspraak kan maken. De Vlaamse Regering keurt meteen ook principieel het voorontwerp van decreet goed dat met dit samenwerkingsakkoord instemt. Daarover wordt nog advies ingewonnen van de Raad van State.