Boekvoorstelling: hoe sociaal is Europa?

De patiënt moet centraal staan in de gezondheidszorg, zonder exclusiviteit van wie of wat dan ook. Gezondheidszorg is een pluralistisch gegeven in een voor iedereen toegankelijk forum. Solidariteit en rendabiliteit kunnen geen evenwichtsoefening maken op de balans van gezondheidszorg. De mens moet altijd primeren. Zo moet een modern ziekenfonds, naast preventie en coaching, een dienstverlening uitbouwen voor mensen met gezondheidsproblemen maar ook voor gezonde mensen. Daarbij rijst de dwingende vraag: hoe sociaal is Europa?

Dit boek is geschreven met kennis van het verleden en een brede, boeiende maar ook gedurfde visie op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de toekomst. Gedurfde visies hebben pas zin als ze worden gedeeld.

Geert Messiaen, doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat, is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Voorstelling boek met panelgesprek op dinsdag 8 mei 2018 om 14u30 – Liberaal Archief – Kramersplein 23 – 9000 GENT

geert_messiaen@hotmail.com

voor meer info klik hier